Sitoutuminen

Sitoutuminen Eliten toimintaan on ensiarvoisen tärkeää, sillä vahva joukkue muodostuu pitkäjänteisesti sitoutuneista ja motivoituneista urheilijoista. Eliten toimintaan sitoudutaan kaudeksi kerrallaan ja sitoutuminen tapahtuu kirjallisesti urheilijasopimuksella, joka allekirjoitetaan jokaisen voimistelijan sekä alle 18 – vuotiaan voimistelijan molempien huoltajien kanssa.

Meillä Elitessä urheilijasopimus on voimistelijan ja vanhempien etu. Sopimuksella voimistelija ja vanhemmat sitoutuvat yhdessä Eliten toimintaan, saavat varmuuden joukkueen koko kauden toiminnasta sekä lisäksi he saavat seuroilta taloudellista tukea. Urheilijasopimuksen myötä vahvistetaan se, että kaikkien osapuolten välillä saavutetaan yhteisymmärrys Eliten huippu-urheiluun tähtäävästä toiminnasta.

Antidopingsääntöjen noudattaminen edellyttää sopimuksen tekemistä voimistelijan ja seuran kesken. Eliten urheilijat sitoutuvat urheilijasopimuksella lisäksi noudattamaan Suomen Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä sekä toimimaan Eliten omien toimintatapojen ja tavoitteiden mukaisesti. Urheilijasopimus on voimassa sopimuskauden 1.7 – 30.6 ja se kirjoitetaan sen seuran kanssa, jonka jäsenyys voimistelijalla on. Sopimuksessa on erikseen määritelty mahdolliset sopimusrikkomukset sekä sopimuksen purkamiseen oikeuttavat erityistapaukset.

Eliteläisiltä edellytetään aktiivista otetta huippu-urheiluun. Joukkueen toimintaan sitoutuminen tarkoittaa muun muassa osallistumista harjoituksiin, tapahtumiin, testauksiin sekä urheilullisen elämäntavan ylläpitämistä ja perusterveydestä huolehtimista. Vanhempien rooli urheilijoiden tukena ja kannustajana on todella tärkeä. Koti ja perhe pystyvät omalla panoksellaan ja sitoutumisellaan vaikuttamaan esimerkiksi riittävään terveelliseen energian saantiin, kuormitukseen, palautumiseen, lepoon, positiivisuuteen sekä kasvuun huippu-urheilijana.