Uusi joukkuevoimistelukulttuuri

Elite - Uusi joukkuevoimistelukulttuuri

 

Eliten toiminnassa pyrimme yksilöllisyyteen ja henkilökohtaiseen etenemiseen. Joukkueen harjoittelusuunnitelma elää niin joukkueen kuin yksilöiden mukaan. Yksilöllisyyttä korostavan toimintamallimme avulla lisäämme huipulle tähtäävien urheilijoidemme jaksamista ja mielenkiintoa, ennaltaehkäisemme loukkaantumisia sekä helpotamme perheiden tukemista. Jokaisen voimistelijamme urapolku on erilainen, mikä on luontevaa ottaen huomioon, että voimistelijamme ovat eri-ikäisiä, eri elämänvaiheessa, erilaisista taustoista ja heillä on erilaiset tarpeet.

Kaikki Elite-voimistelijat kuuluvat Elite-edustusjoukkueeseen. Elite on yksi tiimi, josta muodostetaan kilpailevat joukkueet kilpailukohtaisesti huomioiden voimistelijan sen hetkinen taitotaso, henkinen valmius, ikä sekä motivaatio ja harjoittelukyky.

 

Sitoutuminen

Eliten toimintaan sitoudutaan kaudeksi kerrallaan ja sitoutuminen tapahtuu kirjallisesti urheilijasopimuksella. Urheilijasopimus on voimassa sopimuskauden 1.7. – 30.6. Joukkueeseen sitoutuminen tarkoittaa yksinkertaisesti osallistumista harjoituksiin, tapahtumiin ja joukkueen muuhun toimintaan. Elite-tiimillä, joukkueilla ja voimistelijoilla on myös lyhyen- ja pitkäntähtäimen suunnitelmat, tavoitteet, toimintatavat sekä pelisäännöt, joihin sitoudutaan. Urheilijasopimuksella sitoudutaan lisäksi noudattamaan Suomen Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä.

 

Miksi urheilijasopimus?

  • Urheilijasopimuksella vahvistetaan Eliten toimintaan sitoutuminen ja ymmärretään huippu-urheiluun tähtäävä toiminta
  • Urheilijasopimus on voimistelijan ja vanhempien etu: voimistelija sitoutuu joukkueen toimintaan ja saa samalla varmuuden joukkueen toiminnasta kaudeksi kerrallaan.
  • Urheilijasopimus on molemmin puolinen sopimus maksuista. Vanhemmat saavat seuroilta taloudellista tukea ja sitoutuvat maksamaan kiinteän kuukausittaisen summan. Seurat sitoutuvat maksamaan suurimman osan Eliten kuluista.
  • Seurat haluavat saada varmuuden voimistelijan sitoutumisesta joukkueen toimintaan ja siten myös antidopingsääntöjen noudattamisesta. Lisäksi sopimus tuo seuroille taloudellisen turvan joukkueen kulujen kattamiseen mm. palkkakustannusten osalta.

 

Elite-yhteyshenkilö

Jokaiselle voimistelijalle nimetään oma Elite-yhteyshenkilö. Elite-yhteyshenkilön tehtävänä on ennen kaikkea toimia tiedon välittäjänä ”voimistelun” ja vanhempien välillä. Tavoitteena on sekä parantaa tiedonkulkua että lisätä avointa kommunikointia ja vanhempien ymmärrystä Eliten ja joukkueen toimintaan liittyen.

 

Lomien ja vapaiden anominen Elitessä

Yhteisten lomaviikonloppujen tiukka määritteleminen etukäteen tuottaa haasteita, sillä vain harvoin ne sopivat jokaisen perheen ja yksilön kalenteriin. Elitessä vapaita on mahdollista anoa ja myöntää henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Peruskuntokaudella vapaat on korvattavissa muun muassa omatoimisella harjoittelulla. Mikäli poissaolo vaikuttaa joukkueen toimintaan negatiivisesti, esimerkiksi kilpailukaudelle sijoittuva lomamatka, ei vapaata voida myöntää.

 

Jokaisen voimistelijan kehittyminen on urheilijan omalla vastuulla. Vapaista tulee neuvotella ja sopia aina valmentajan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Voimistelijan henkilökohtaisiin olosuhteisiin ja muuttuviin tilanteisiin on myös tärkeä reagoida. Voimistelija voi anoa valmennukselta kevennettyä harjoitusviikkoa esimerkiksi tulevalle raskaalle koeviikolle. Tällöin voimistelija ja valmentaja käyvät lukusuunnitelmaa läpi ja sopivat, että koeviikkoa edeltävällä viikolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan lisäaikaa kokeisiin lukuun esimerkiksi siten, että voimistelijalla on koulukirjat mukana harjoituksissa.